Zorgverzekeraar Coöperatie VGZ heeft besloten per 1 januari 2015 álle vormen van psychosociale behandeling voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar uit te sluiten van de aanvullende verzekering.

Om welke therapieën gaat het?

De therapieën waar het hier onder andere om gaat zijn: Integratieve jeugd- en kindertherapie, Speltherapie, Psychomotorische therapie, Hypnotherapie en andere vormen van psychosociale behandeling voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar.

Wat betekent dit voor u?

Als u op dit moment verzekerd bent voor deze vormen van behandeling bij Coöperatie VGZ of één van haar labels, zoals hieronder vermeld, en u denkt in 2015 hiervan gebruik te gaan maken, dan zullen de kosten hiervoor dus voor uw eigen rekening komen, tenzij u overstapt naar één van de zorgverzekeraars die deze behandelvormen wel blijven vergoeden.

In enkele gevallen wordt de behandeling van een therapeut via de gemeente vergoed. Cirkel is erkent als zorgaanbieder.

Begeleiding binnen Cirkel betekent dat u de psychosociale hulp niet meer vergoed krijgt via de onderstaande verzekeraars maar dat de behandeling per 1 januari wel vergoed wordt door de gemeenten (18 gemeenten heuvelland)

De zorgverzekeringen die deel uit maken van Coöperatie VGZ:
VGZ, IZA, IZAcura, UMC, Bewuzt, IZZ, Univé, Zekur.nl, Zorgzaam, Promovendum, Cares, en De Goudse zorgverzekeringen

http://www.rbcz.nu/belangrijke-informatie-voor-ouders-van