Voor wie?

  • Voor kinderen die last hebben van het eigen lijf en mogelijk gepest worden en hierdoor niet lekker in hun vel zitten.
  • Voor kinderen die ervaren dat het moeilijk is om zich zelf te motiveren gezond te eten, minder te snoepen, meer te bewegen en minder TV kijken.
  • Voor ouders en kinderen die de balans in het lijf en het gezin terug willen en vooruit willen naar een gezonde toekomst.

Wat gaat u ontvangen?

  • Door persoonlijke begeleiding en ondersteuning, krijgt u inzicht uw opvoedstijl, in leefstijl en gedragsverandering. U leert hoe u als ouder nieuwe eet -en leefgewoonten en gedrag creeert.
  • Uw kind leert zelf doelen te stellen vanuit eigen kracht en met helpende gedachten om het gewicht constant te houden.
  • Gezondheidswinst en balans in uw gezin.

Wat is te dik zijn?

In Nederland heeft een op acht kinderen last van overgewicht. Dit komt meestal omdat er geen goed evenwicht is tussen de hoeveelheid beweging en de hoeveelheid voedselinname.

Dik zijn is niet leuk!

Overgewicht/obesitas

Oorzaken;

  • evenwichtsstoornis in energiebalans.
  • beïnvloeding van ouders ( als rolmodel) van de voedselvoorkeur en het eetgedrag van het kind
  • weigering van kind om gezonde producten te proeven en eten.

Problemen die kinderen die te dik zijn ervaren:

Pestproblemen, negatief zelfbeeld, faalangst, angsten, depressie.

Vanaf 5 jaar zijn kinderen zich al bewust van hun gewicht.

Dit heeft een invloed op de eigen beeldvorming van sociale vaardigheid,zelfwaardering,uiterlijk en sportieve vaardigheden.

Leefstijlbegeleiding

Cirkel Gezinsbalans is een samenwerkingspartner van project COACH en Your COACH Next Door.

Als jeugd- en gezinsprofessionals  werken we  al jaren samen aan dit  unieke programma.

Ouders en kind kiezen uit het uitgebreide aanbod binnen COACH dat wat bij hen past.

Ouders en kind worden begeleid en ondersteunt binnen hun zoektocht door ons als gezinscoach/counselor.

Ons gezamenlijk doel: het ontwikkelen van een gezonde leefstijl opdat het kind goed in zijn vel zit en gezond leeft.  Hiervoor is een bewustzijnsverandering nodig.

Ouders en kind leren vertrouwen op “eigen kracht” en voeren “eigen regie”  door  de succeservaringen die ze op verschillende vlakken opdoen.

Kinderherapeut:

In samenwerking met uw ga ik u en uw kind nieuwe eet – en leefgewoonten en gedrag aanleren.

Het kind kan leren inzien en voelen dat hij zelf de baas kan zijn over zijn eigen lijf.

We werken samen aan motivatie, zelfcontrole en zoeken naar oplossingen voor problemen.

Wat heeft u als ouder?

In samenwerking met uw gaan we  met u en uw kind de uitdaging aan opzoek naar nieuwe eet – en leefgewoonten en gedrag .

Het kind kan leren inzien en voelen dat hij zelf de baas kan zijn over zijn eigen lijf.

We werken samen aan motivatie, zelfcontrole en zoeken naar oplossingen voor problemen.

U heeft baat bij adequate kennis over gezonde voeding en juiste hoeveelheden eten, kennis over beweging en gezonde leefstijl.

Gezonde levensstijl:

Vanuit onze ervaring hebben we gemerkt dat “het probleem” te verhelpen is door een kindvriendelijke en oplossingsgerichte benadering.

De gezonde leefstijl kan bereikt worden door verandering van eet- en beweeg gedrag, door zelfbeeldversterking.

Hebben we uw interesse gewekt?

Kijk voor onze manier van werken: over Cirkel of contacteer ons voor info.