Individuele gezinsbegeleiding en ondersteuning.

Doel: Vindt uw eigen balans in het gezin.

Hoe kunt u dit bereiken?

 • Onderzoek wat u nodig heeft om de ouder te zijn die het eigen kind begeleidt met zijn/haar probleem.
 • Krijg inzage in haar/zijn gedrag en gevoel
 • Leren communiceren met uw kind
 • Leer gezaghebbend op te voeden met duidelijke regels, afspraken in liefde en met warmte.
 • Leer het  storend/ongewenst gedrag van uw kind ombuigen naar gewenst gedrag.

Programma in het kort:

 • Persoonlijk ontwikkelplan. Een stappenplan op maat waarin uw kind centraal staat. Samen zoekt u naar de sterke kanten en kwaliteiten van u en uw kind. We proberen inzicht te verkrijgen in het probleem, de doelen te formuleren, de valkuilen te benoemen en obstakels te overwinnen.
 • Kennis opdoen. U doet kennis op over ontwikkelingsfasen en ontwikkelingstaken van een kind en ontwikkelpunten binnen de opvoeding.
 • U wordt gemotiveerd om op te gaan treden als mediator van uw eigen kind,om zo het kind te activeren tot het ondernemen van stapjes om zelf tot een oplossing van het probleem te komen.

Verloop van traject:

 • Kennismakingsgesprek
 • Intakegesprek via een intakeformulier beide opvoeders
 • 5 tot 10 individuele coaching sessies
 • On-line begeleiding, praktische opdrachten
 • Afrondend gesprek
 • Nazorg en follow–up na drie maanden

Wederzijds vertrouwen

De basis binnen de begeleiding is het wederzijds vertrouwen dat nodig is om open en eerlijk in contact te gaan met elkaar. Om een eigen verandering door te voeren heeft u een eigen wil, openheid en motivatie nodig. Niet de coach/therapeut doet het werk maar u als ouder. Alles wat er gezamenlijk wordt besproken is vertrouwelijk.

Het betreft vaker een kortdurend intensief begeleidingstraject waardoor u geholpen wordt om weer positief en actief met de opvoeding en toekomst van uw gezin om te gaan.