Voor wie:

Voor kinderen die zeer veel informatie en prikkels verwerken en gevoelig reageren en overprikkeld raken.

Voor ouders die het even niet meer weten hoe om te gaan met een kind dat zich  terugtrekt of onaangepast gedrag vertoont.

Hoogsensitieve kinderen:

In de wereld van nu raken gevoelige kinderen/ hoogsensitieve kinderen gemakkelijk overprikkeld.

Soms leidt dit tot plotselinge woedeaanvallen of huilbuien.

 Zien, horen, ruiken, proeven, voelen; en dan nog alles verwerken. Ineens is het teveel.

Ouders merken dat de standaardaanpak niet werkt. Maar wat wel?

Overgeprikkeld

Als ze overprikkeld zijn, uiten ze dat door woedeaanvallen of huilbuien. Of ze trekken zich helemaal terug. Voor even onbereikbaar en onhandelbaar.

Het intense verwerkingsproces maakt dat hoogsensitieve kinderen zeer creatief kunnen denken en makkelijk informatie overzien. Ze maken soms onverwacht slimme opmerkingen. Als ze op school te veel prikkels binnenkrijgen, kan deze kwaliteit overschaduwd raken.

Stimuleren of begrenzen

Ouders van hoogsensitieve kinderen voelen zich vaak wat verloren omdat er weinig begrip is vanuit school of andere ouders. Ze weten soms niet hoe ze moeten reageren op het specifieke gedrag van hun kind.

Inzicht in de achtergronden van hoogsensitiviteit leidt ouders naar toegesneden begeleidingsmethoden. Waar moeten zij stimuleren en waar begrenzen? Het BABA-model ondersteunt hen hierbij.

Zelfstandig

Het uiteindelijke doel is dat het kind zelf kan omgaan met diens hoogsensitiviteit. De wereld zal overweldigend blijven, maar het kind leert zijn hoogsensitiviteit als kwaliteit te gebruiken. Daarmee houdt het zichzelf staande.

Kenmerken van hoogsensitieve kinderen:
  • Last van labeltjes in kleding
  • Gevoelig voor harde geluiden
  • Stemming van anderen aanvoelen
  • Moeite met veranderingen
  • Eerst observeren, dan pas doen
  • Begaan met het lot van dieren
  • Rechtvaardigheidsgevoel
  • Diepgaande vragen stellen
  • Faalangstig

 

Hoe verken je de wereld als deze je overweldigt? Hoogsensitieve kinderen krijgen zoveel prikkels binnen dat het dagelijkse leven hen snel uitput. Dat verklaart waarom zij na schooltijd vaak tegendraads thuiskomen, waarom ze moeite hebben met inslapen of waarom ze niet graag nieuwe activiteiten uitproberen. Leren omgaan met prikkels en op tijd rust nemen is essentieel voor hen.

 

Wat krijgt U:

Het is van belang dat u begrijpt wat uw kind wil zeggen als het op een bepaalde manier reageert op prikkels en verwerkt.

We gaan samen opzoek naar fundamenten van het probleem waarna een behandelplan opgesteld kan worden.

Samen met het kind gaan we opzoek naar de kracht in hem zelf, een kind weet het, kan het en doet het. Het kind leert de negatieve ervaring een plek te geven of leert hoe het ermee om kan gaan. Samen zoeken we de haalbare stapjes die gemaakt worden richting gewenste situatie . Het kind gaat leren aandacht voorzich zelf te hebben, leren voelen wat het nodig heeft en hij/zij leert verantwoordelijkheid te nemen voor eigen leertaken/gedrag.

Hoe gaan we dit doen?

Kijk voor onze manier van werken: over Cirkel of contacteer mij voor info.