De strenge maatregelen die ingesteld zijn om het aantal besmettingen met het coronavirus (COVID-19) te beperken, zorgen voor grote veranderingen in het gezinsleven. Veel kinderen gaan niet meer naar de kinderopvang of naar school en vaak werken ouders thuis.

De nieuwe situatie is voor iedereen erg wennen. Ouders en kinderen kunnen door de veranderingen stress ervaren of emotioneel reageren.

Je voelt je bijvoorbeeld:

  • bezorgd en onzeker
  • boos of angstig
  • eenzaam of afgezonderd
  • gemakkelijker geïrriteerd of prikkelbaar
  • onrustig en machteloos
  • tekortschieten, zowel in je werk als voor je kinderen
  • meer gespannen over de relatie met je partner en/of je kinderen

Het is heel normaal dat je deze gevoelens hebt in een tijd waarin je nauwelijks sociaal contact mag hebben en jij (en je partner) een nieuwe balans zoeken tussen werk, het gezin en je sociaal leven.

Veel Nederlanders werken nu thuis, of hun werk ligt tijdelijk stil. Voor kinderen valt hun dagelijkse routine weg, en ze hebben minder beweging. Het is misschien ook moeilijker om even stoom af te blazen als het thuis onrustig is. Soms ontstaat hierdoor extra druk op de relatie met je partner en/of je kinderen.

Als je het gevoel hebt dat jij, je partner of je kind(eren) niet goed met de situatie om kunnen gaan neem dan contact met mij op. Ik kan een luisterend oor bieden en je tips geven hoe je het beste met deze situatie om kunt gaan.

In deze tijd mag en kan ik als therapeut/begeleider/counseller gesprekken op afstand houden via de telefoon en via beeld op de computer.

Zorg op afstand met beeldzorg

Wat houdt ‘beeldbellen’ precies in? Beeldbellen (ook wel bekend als beeldschermzorg of videobellen) is een vorm van zorg op afstand waarbij we samen via een beeldscherm met elkaar kunnen communiceren.

Behandelaar en cliënt zijn voor elkaar zichtbaar en hoorbaar, zoals bij Skype of Facetime, maar dan via een beveiligd platform (AVG-proof).

Ik stuur een link per mail. Je ontvangt een uitnodiging via je e-mail om deel te nemen aan het beeldbel-gesprek. Via een knop kan je het beeldbel-gesprek direct openen. Je hoeft je niet te registreren en hoeft niks te downloaden.

Leave a Comment