​Referentie van ouders van kind met gedragsproblemen

 

We hebben de aanpak van Elly binnen Cirkel als effectief ervaren en we voelden ons net als onze zoon erg op ons gemak. We bevelen de begeleiding van harte aan.