Ervaringsverhaal

 

Anna kwam als moeder van een 5 jarige dochter moedig naar Cirkel. Vanuit bezorgdheid en machteloosheid was ze al een geruime tijd op zoek naar adequate hulp. Zij voelde zich als moeder niet echt gehoord en serieus genomen.Er waren ook twijfels bij haar en haar man over de vraag of het probleem van hun dochter wel groot genoeg was voor therapie.Er is echter een probleem met het gedrag van de dochter en dit is zeer aanwezig en vervelend voor het gezin.Door aan te sluiten op de behoefte van de ouders en door hen in de spiegel te laten kijken en hen weer te leren vertrouwen in eigen kwaliteiten ontstond er kracht. Kracht om eigen tekortkomingen te zien, eigen oplossingen te bedenken, anders tegen zaken aankijken en meer rust in te bouwen door acceptatie van datgene wat er is.Het kind volgde haar ouders moeiteloos en liet periodes zien van aangepast gedrag.Viel ook af en toe terug in ongewenst gedrag. De ouders kregen inzicht in het patroon en het gedrag is hanteerbaar geworden.Het is een proces van groter groeien,met meer evenwicht en balans,om goed te functioneren als ouders. De begeleiding was op maat en soms confronterend. Het hielp de ouders om positief en vooruit te denken. In de thuissituatie werden enkele begeleidingsgesprekken in de avonduren met beide ouders gevoerd, daarnaast was er communicatie via mail.Deze manier sloot aan bij de behoefte van dit gezin, zij wilden niet dat hun dochter extra belast werd en geloofden dat zij zelf in staat waren om het gedrag te veranderen.