Een sessie of consult kind-ouderbegeleiding wordt door een aantal verzekeraars gedeeltelijk vergoed als u aanvullend verzekerd bent onder de noemer psychosociale hulpverlening/alternatieve hulpverlening.

Wilt u weten wat een traject u kost? 

Neem contact op en/of lees de mogelijkheden die hieronder staan.

​​​​Vergoedingen 

Praktijk Cirkel wordt aangemerkt als “psychosociale zorgverlener” binnen aanvullende verzekeringspakketten van ziektekostenverzekeraars.

Wat houdt dit voor u in als ouders/verzorgers /jeugdige?

U kunt een gedeelte van de verleende zorg vergoed krijgen uit aanvullende verzekeringspakketten van verschillende ziektekosten verzekeraars. Een aantal verzekeraars vergoedt gedeeltelijk de zorg de noemer psychosociale hulpverlening/alternatieve hulpverlening: additieve of complementaire zorg.U betaald de zorg zelf contant of per factuur en declareert de factuur bij u eigen ziektekostenverzekeraar.

De vergoedingen en aanvullende premies voor counseling zijn bekend gemaakt door alle zorgverzekeraars. Deze informatie kunt u via onderstaande link terugvinden:

https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/counseling 

Zorgaanbieder binnen transitie Jeugd Gemeenten 2015

Praktijk Cirkel wordt aangemerkt als “zorgaanbieder” binnen 18 Zuid Limburgse Gemeenten.

Wat houdt dit voor u in als ouders/verzorgers/jeugdige?

  • Indien u via het wijkteam een verwijzing krijgt naar de praktijk Cirkel bekostigt uw woongemeente de verleende zorg.
  • Indien u via een huisarts, kinderarts of consultatiebureau arts een verwijskaart naar de praktijk Cirkel krijgt bekostigt uw woongemeente de verleende zorg. Om voor vergoeding door uw woongemeente in aanmerking te komen, dient Cirkel gegevens betreffende uw kind, aan te leveren bij uw woongemeente.

Gegevens welke Cirkel verplicht moet aanleveren zijn:

  • Indien uw kind vanaf 12 jaar, of u als wettelijk vertegenwoordiger, géén toestemming geeft voor het aanleveren van deze gegevens, dan zal de woongemeente niet tot vergoeding overgaan.
  • Jongeren tussen 12 en 16 jaar oud zijn ingevolge de WGBO gerechtigd om mede te bepalen betreffende het vrijgeven van hun gegevens en als gevolg hiervan dienen zij ook mede te tekenen, naast hun ouders.
  • Jongeren van 16 jaar of ouder hebben het recht om zelfstandig te bepalen of zij tekenen voor het aanleveren van deze gegevens aan de woongemeente.

Praktijk Cirkel is vrij toegankelijk.

Wat houdt dit voor u in als ouders/verzorgers /jeugdige?

Indien u geen verwijskaart of aanvullende verzekeringspakket bij een ziektekostenverzekeraar heeft, betaald u als particulier de verleende zorg contant of via de factuur.