De decentralisatie van het jeugdbeleid naar het plaatselijk en bovenplaatselijk niveau lijkt definitief te gaan gebeuren in 2015.

Het wordt van groot belang dat de vrijgevestigde professional snel en gemakkelijk te vinden zijn.

Cirkel biedt als professional keuzevrijheid, kind- en buurtnabije en is snel toegankelijke zorg.

Daarom is er een website opgezet genaamd De Zorgkaart4Kids, met de doelstelling dat het landelijke aanbod van professionals voor kinderen en jong volwassenen, snel en makkelijk vindbaar is voor ouders, scholen en andere verwijzers naar hulpverleners.