Binnen Cirkel Gezinsbalans werkt, Elly Boer-Elshof, als pedagoog, kind en jeugdtherapeut en counsellor.

Vanuit nieuwsgierigheid besloot zij om op zoek te gaan naar de vraag wat mensen beweegt. Wat maakt het dat mensen doen zoals ze doen?

Zij realiseert zich dat alle processen als cirkels met elkaar verbonden zijn. De ouders met het kind, het kind dat ze eens zelf waren en de ouders die ze nu zijn. De verschillende rollen van moeder, dochter, vrouw, vader, man of zoon nemen een belangrijke plaats in van het leven van ieder mens.

Soms vergt het combineren van die rollen teveel energie en is de balans zoek.

Vanuit deze gedachte begeleidt zij kinderen, jongeren, volwassenen, ouders en professionals.

Ze heeft een passie voor het vergroten van het zelfvertrouwen van kinderen, pubers en ouders.

Ze begeleidt gezinnen naar een andere levensstijl en help bij het structureel veranderen van gewoonten.

Als pedagoog, kind-jeugdtherapeut/counselor is ze: begeleidend, luisterend, vragend, oplossingsgericht, stimulerend, confronterend en motiverend.

Opleidingen:

 • HBO-Jeugdwelzijnswerk (nu Sociaal pedagogische hulpverlening SPH/Social work)Tijdens deze studie leerde ik om op een sociale manier en vanuit pedagogische hoek hulp te verlenen aan jeugdigen en volwassenen met problemen.
 • Post-HBO Gedragtherapeutisch medewerker kinderen en jeugdigen Hier heb ik kennis opgedaan over leertheorieën, basisbegrippen en verschillende therapeutische technieken die gangbaar zijn in de cognitieve gedragstherapie.
 • Opleiding NLP practitioner Ik ga uit van de vooronderstelling dat alle mensen de hulpbronnen in zich hebben om hun doel te bereiken. Ook ga ik er vanuit dat ieder gedrag een onderliggende positieve intentie heeft.
 • Een taal erbij…Duplopoppologie Door middel van Duplo-poppetjes en ander materiaal wordt het probleem van de cliënt verbeeld, de innerlijke dialoog zichtbaar gemaakt en op gang gebracht. Wij buigen ons samen over wat er te zien valt binnen het gezin en de familie. Het levert vaak verrassende inzichten op die kunnen leiden tot nieuwe gedragveranderingen.
 • Training Familieopstellingen/Systemisch denken.Door het werk van Bert Hellinger wordt steeds duidelijker dat belangrijke gebeurtenissen in een familie invloed kunnen hebben op het functioneren en welzijn van andere familieleden. Kinderen kunnen belast zijn met problemen die weleens niet van henzelf zijn. Door mijn kennis van systemisch denken is het soms mogelijk om inzicht te krijgen in verstrikkingen. Dit kan verhelderend werken binnen ons contact.
 • Opleiding tot kindercoach BGL Samen met het kind ga ik opzoek naar de kracht in hem zelf, een kind weet het, kan het en doet het. Het kind leert de negatieve ervaring een plek te geven of leert hoe het ermee om kan gaan. Samen zoeken we de haalbare stapjes die gemaakt worden richting gewenste situatie.
 • Post HBO opleiding kind-jeugdtherapeut BGL. Het kind of de jongere gaat leren aandacht voorzich zelf te hebben, leren voelen wat het nodig heeft en hij/zij leert verantwoordelijkheid te nemen voor eigen leertaken/gedrag.
 • Psycho sociale Basiskennis opleiding (PSBK) Instituut EEN, 7 juli 2016
 • Training Esther Bergsma “Begrijp en begeleid kinderen met hoogsensitiviteit” 17 maart 2018
 • Opleiding/cursus “Als praten niet helpt” door Nelly ter Voert Talent Profs  7 febr.2019

 

Waar staan we voor:

Professionele ambulante gezinsbegeleiding, aandacht voor “gewone” opvoeding, preventieve en oplossingsgerichte zorg.

 

Binnen de praktijk Cirkel worden kinderen, jongeren, volwassenen, ouders en professionals begeleid en ondersteund.

Begeleiding binnen praktijk Cirkel betreft “lichte ambulante zorg”, die kan  bijdragen aan vroegtijdige herkenning van grotere problemen.

Het is preventieve zorg met informatie, advies en begeleiding/ondersteuning ouders en kinderen en jongeren.

Tijdens deze kortdurende oplossingsgerichte zorg is er aandacht voor  het “gewone” opvoeden door ouders en gedragsproblematiek van kinderen.

 • Het gezin wordt als een systeem begeleid; er wordt gekeken naar de gehele context.
 • Ouders leren  vanuit eigen kracht aan te sluiten bij het kind en vergroten  hiermee hun eigen opvoedings- capaciteiten.
 • Kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen voor eigen gedrag en verandering

 De ondersteuning bestaat uit:

 • Persoonlijke begeleiding (o.a. vanuit PGB) kinder/jongeren/ouder begeleiding.
 • Workshops.
 • Deskundigheidsbevordering en advisering aan ouders, hulpverleners en professionals.

Begeleiding en ondersteuning van ouders, pubers en kinderen met o.a.

 • Obesitas, gezonde leefstijl
 • Zindelijkheidsproblemen
 • Zelfbeeld, eigenwaarde & kracht
 • Relatie ouder-kind
 • Gezinsbalans

Manier van werken:

 • Een begeleidingstraject omvat doorgaans de volgende onderdelen:
 • Telefonisch orientatiegesprek of kennismakingsgesprek
 • Intake oudergesprek op basis van een intakeformulier
 • Ouder-kind gesprek/speelcontact intake
 • Vervolg contacten 5x- 10 x individuele sessie
 • Ouder gesprek na 5 sessies
 • Praktische thuisopdrachten
 • On-line begeleiding
 • Afrondend gesprek
 • Nazorg en follow up na drie maanden.