Cirkel staat ingeschreven bij de algemene beroepsvereniging voor counselors (ABvC) onder Lidnummer: 116724.  Registercounsellor ABvC®

Lidsoort: REG. Als gezins-kindercounsselor en ook als registertherapeut BNG ® 301014R
Dit houdt in dat Cirkel onder de tucht- en klachtencommissie van deze beroepsvereniging gebonden is aan de ethische code voor counselors in Nederland.

Voor u als cliënt geeft dit de zekerheid van een professionele kundige en discrete begeleiding.

Indien u een melding wilt doen stellen we het op prijs dit eerst met ons te bespreken. U kunt hiervoor het klachtenformulier downloaden.

Daarnaast  kunt u bij de tucht- en klachtencommissie  van de beroepsvereniging terecht met klachten.

Voor meer info, zie www.ABvC.nl

Cirkel heeft zich aangesloten bij SCAG, de gespecialiseerde geschilleninstantie voor therapeuten in de complementaire en alternatieve zorg. Ingeschreven onder nummer 14482
Hiermee voldoen wij  aan het onderdeel van de Wkkgz.

De overheid heeft in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt.

Wat zegt de Wkkgz ook al weer?(wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)De Wkkgz stelt dat iedere therapeut met betrekking klachten en geschillen:

  • ‘Goede zorg’ dient te leveren.
  • Over een laagdrempelige klachtenregeling dient te beschikken.
  • De cliënt een onafhankelijke klachtenfunctionaris moet kunnen toewijzen. • Aangesloten moet zijn bij een erkende geschilleninstantie.

Met de SCAG zijn wij binnen Cirkel aangesloten bij een geschilleninstantie en kunnen we gebruikmaken van een vertrouwenspersoon. De SCAG biedt een laagdrempelige klachtenregeling en  een onafhankelijke klachtenfunctionaris

Over de SCAG en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) kunt  u een
folder downloaden via de site van de ABvC of via de site van de SCAG.

Het klachtenreglement van de SCAG is te downloaden via de site van de ABvC

Cliënten die een klacht willen indienen kunnen zich rechtstreeks aanmelden bij Jorge de Vries (klachten@abvc.nl).

Download ​​​​​​Klachtenformulier


Ik help ouders als het opvoeden niet vanzelf gaat, zodat ze weer vertrouwen, rust en plezier beleven en het gezin weer in balans komt.
  • Kloosterweg 7, 6241 GA Bunde
  • 06 48 04 39 28
  • KvK: 55105149
  • BTW ID: NL 001529719 B06
Aanmelden voor mijn nieuwsbrief?
Meld je aan voor mijn nieuwsbrief boordevol inspiratie en opvoedtips voor positief opvoeden en balans vinden in je gezin.
© 2022 Praktijk Cirkel Gezinsbalans
Webdesign & Development by Magic Bytes

Gratis consult

Boek een gratis consult met mij van 30 minuten.

Pakket 2

Invalid shortcode

Pakket 1

Invalid shortcode

Book eenmalig consult

Invalid shortcode

Boek een gratis consult (30min)

De praktijk is momenteel gesloten en gaat 15 mei 2024 weer open.
Invalid shortcode