Cirkel maakt onderdeel uit van het project COACH!

Met veel enthousiasme zorgen we samen met elkaar voor een gezonde en gelukkige toekomst voor kinderen in Zuid Limburg.

COACH staat voor Centre for Overweight Adolescent and Children’s Healthcare. Het is een centrum dat zich richt op de gezondheidszorg voor kinderen en jong volwassenen met overgewicht

Met het COACH programma van het Maastricht UMC+ wordt daadwerkelijk iets gedaan aan het grote aantal kinderen met overgewicht of zelfs zwaar overgewicht (obesitas) in de zuidelijke regio. COACH, het Centre for Overweight Adolescent and Children’s Healthcare, is een centrum dat zich richt op de gezondheidszorg en langdurige zorg-op-maat begeleiding voor kinderen en jong volwassenen met overgewicht en obesitas.

Veelal gaat het om aanpassing van leefgewoonten en pedagogische ondersteuning.

Het doel van het programma is serieus, maar de uitvoering is motiverend, stimulerend, leuk en uitdagend voor de kinderen. Cirkel levert hier haar bijzondere bijdrage in de begeleiding.

In het Maastricht UMC+ krijgen de kinderen de medische zorg en begeleiding die nodig is op weg naar een gezonde leefstijl, dat alles in samenwerking met externe partners uit de regio. In het begeleidingsprogramma wordt gezocht naar actieve werkvormen die bewustwording en gedragsverandering tot stand kunnen brengen.

Het onderzoeken van de gezondheid:

Voordat de begeleiding begint, vindt er eerst een uitgebreid gezondheid onderzoek plaats. Kinderen die voor het COACH programma in aanmerking komen worden hiervoor 24 uur opgenomen in het ziekenhuis. Tijdens deze opname wordt elk kind grondig onderzocht op de aanwezigheid van eventuele oorzaken van het overwicht. Ook wordt er gekeken naar de gevolgen van het overgewicht op de totale gezondheid van het kind, zoals de aanwezigheid van risicofactoren voor hart- en vaatzieken en suikerziekte.

Begeleiding naar een gezonde leefstijl:

Als de gezondheid van het kind en de sociale context in kaart is gebracht worden alle bevindingen besproken binnen het multidisciplinaire COACH team en komt er een zorg-op-maatplan.

Vervolgens neemt de begeleider het kind en de ouders bij de hand op weg naar een gezondere leefstijl. Kinderen en hun ouders bezoeken frequent de polikliniek of praktijkruimte van Cirkel.

Stap voor stap worden kleine veranderingen aan leefstijl voorgesteld. Het doel is dat het hele gezin mee doet aan deze veranderingen, de ene keer gaat dat sneller dan een andere keer.

Het veranderen van de leefstijl door langdurige begeleiding heeft ook effect op de leefstijl van de volgende generatie. Zo wordt voorkomen dat het probleem van generatie op generatie wordt overgedragen.

Alles draait om gezonde voeding en genoeg bewegen.Deze gedragsverandering is niet altijd makkelijk. Daarom is er voor de kinderen en hun ouders adequate pedagogische en psychologische begeleiding en ondersteuning.

Lees meer over het volledige COACH programma hier.

Gerelateerde artikelen

Een eerste stap naar meer balans

Plan een vrijblijvend gesprek met mij in van 30 minuten
Ik help ouders als het opvoeden niet vanzelf gaat, zodat ze weer vertrouwen, rust en plezier beleven en het gezin weer in balans komt.
  • Kloosterweg 7, 6241 GA Bunde
  • 06 48 04 39 28
Aanmelden voor mijn nieuwsbrief?
Meld je aan voor mijn nieuwsbrief boordevol inspiratie en opvoedtips voor positief opvoeden en balans vinden in je gezin.
© 2022 Praktijk Cirkel Gezinsbalans
Webdesign & Development by Magic Bytes

Gratis consult

Boek een gratis consult met mij van 30 minuten.

Pakket 2

Invalid shortcode

Pakket 1

Invalid shortcode

Book eenmalig consult

Invalid shortcode

Boek een gratis consult (30min)

De praktijk is momenteel gesloten en gaat 15 mei 2024 weer open.
Invalid shortcode