“HET IS GELUKT!!!!”

– de uitspraak van een moeder van een bijna 4 jarige zoon.

De afgelopen maanden heb ik het voorrecht gehad om met jongen X en zijn ouders te mogen samenwerken aan zijn problemen met warm eten en zindelijkheid. Wil jij ook weten hoe een behandeling bij mij eruit ziet? Lees dan onderstaand artikel.

Jongen X was 3 .5 jaar oud toen ouders zich meldden bij mijn praktijk. Hun zoon weigerde een langere tijd het warme eten te eten en kon niet zindelijk te worden. Dit zorgde voor frustraties, teleurstellingen en gevoelens van onmacht bij zowel kind als ouders. Zijn ouders hadden al van alles geprobeerd maar zonder resultaat, en zaten met de handen in hun haar.

Opvoeden vanuit vertrouwen en liefde, niet vanuit angst

Deze ouders durfden de hulpvraag te stellen en in december 2020 meldden zij zich daarom bij praktijk Cirkel. Samen hebben wij de problemen maar ook de emoties die ouders hierbij ervaarden op een rijtje gezet. De ideale situatie voor dit gezin was om op een positieve manier het kind te ondersteunen in het leren eten van warm eten maaltijd en zindelijk worden. Ouders vonden het belangrijk om op een positieve en liefdevolle manier deze veranderingen te maken, waarbij zij ondersteund werden door de pedagogische begeleiding  van Elly Boer. Hiernaast hebben zij ervoor gekozen om samen – maar zonder hun kind – de begeleiding te krijgen. Hierdoor werd hun jonge kind niet geconfronteerd met “een probleem” en het “anders zijn”, maar kon hij in zijn veilige thuissituatie vanuit vertrouwen met zijn ouders hieraan werken.

Een positieve flow bij ouders leidt tot positieve veranderingen bij kinderen

Alle ouders willen hun kind een veilige basis geven en laten opgroeien vanuit vertrouwen en liefde. Veel ouders voelen zich echter soms onzeker of overwelmd door het ouderschap. Zeker wanneer er hiernaast spanningen zijn vanwege stressvolle situaties op werk of in de privé sfeer. Dit kan leiden tot angst bij de ouders die onbewust invloed kan hebben op de opvoedingsstijl. Als ouder heb je bijvoorbeeld een korter lontje dan normaal. Ook hoor ik vaak dat ouders zich onzekerder voelen en gedachten hebben als “ik ben niet goed genoeg”. Kinderen pikken deze signalen feilloos op en reageren hierop. Dit verhoogt de stress, ook bij het kind. Het kind kan daardoor angstiger zijn voor nieuwe situaties, kan bozer zijn of vermoeider. Ook kan het zijn dat het kind zoveel energie kwijt is aan reageren op de stress die het voelt, dat de groei en ontwikkeling stagneren. Het lukt het kind eenvoudigweg niet om de gewenste vaardigheden te leren, omdat het hier geen energie meer voor over heeft of bang is het niet goed genoeg te doen.

Anderzijds leiden positieve veranderingen bij ouders ook tot positieve veranderingen bij kinderen. Het kind pikt de positieve flow van ouders op en resoneert hier al snel op mee. Bij praktijk Cirkel is de insteek daarom ook om ouders op een positieve manier te ondersteunen door middel van pedagogische adviezen, begeleiding op maat en counselling. Ouders leren de negatieve cirkel doorbreken en weer een fijne balans te creëren. Ook leren zij welke invloed hun houding heeft op het gedrag van hun kind, en hoe zij de gedragingen van hun kind positief kunnen ombuigen door kleine veranderingen in hun eigen gedrag. Op deze manier versterken zij hun eigen zelfvertrouwen, en al snel resoneert het kind vanzelf mee op deze positieve flow. Zo kan je weer opvoeden vanuit vertrouwen en liefde.

“Ik had niet gedacht dat het zo snel zou lukken”

De ouders van jongen X hebben tijdens het traject samen met Elly Boer geleerd te kijken naar hun eigen patronen, overtuigingen en de invloed daarvan op hun opvoedstijl/gedrag van hun kind. Ook hebben ze gekeken naar de valkuilen hiervan en hoe ze patronen konden ombuigen. Samen met Elly is het deze ouders gelukt om de negatieve cirkel te doorbreken en kritisch te leren reflecteren op hun eigen gedrag. Ze hebben  geleerd hun kind positief te stimuleren. Wanneer het kind negatief gedrag liet zien, leerden ouders dit te veranderen door zelf hun houding te veranderen.

Reactie van moeder: “Het is gelukt in deze korte tijd, we hadden twee doelen gesteld: leren eten en zindelijk worden. Aan het begin van het traject  leek het onmogelijk om dit te bereiken in een half jaar. Kijk nu wat is gelukt. Hij is zindelijk, hij gaat met veel plezier naar school en nu eet hij ook goed. Wie had dit toen kunnen bedenken.”

Na de interventies en begeleiding zijn ouders én kind gelukkig en in balans. De ouders geven aan zich sterker te voelen in hun ouderrol, zelfbewuster te zijn en zelfverzekerder. Vanuit vertrouwen en liefde kunnen ze hem meer “loslaten”. De voedingsproblemen zijn weg en hij is volledig zindelijk. Hij is tot volle bloei gekomen. Hij mag zijn wie hij is en dat is goed genoeg!