Zelfvertrouwen vergroten van jouw kind: Ik zie je, ik hoor je, ik begrijp je!

Ik ontving een berichtje van een oud-student:

“Hmm ik ben dankbaar dat jij toendertijd (in Leuven) tegen mij zei; ik zie je. Hier is mijn kaartje, je bent welkom. Kom maar naar mij wanneer je er klaar voor bent.”

Haar reactie inspireerde me tot dit artikel, omdat ik weet hoe belangrijk het is voor je kind om gezien en gehoord te worden. Hoe kun jij als ouder het zelfvertrouwen vergroten van jouw kind? In dit artikel leg ik uit waarom dit belangrijk is en geef ik tips hoe jij bijdraagt aan het opbouwen van het zelfvertrouwen van jouw kind en het versterken van jullie band.

De boodschap in de Film Avatar

In de film Avatar is de begroeting “I see you” een vertaling van het Na’vi-woord “Oel ngati kameie”. Het gaat hierbij niet alleen om het letterlijke zien van iemand met je ogen, maar om het begrijpen van wie de ander is en wat hij of zij betekent.

De begroeting “I see you” drukt dus eigenlijk uit dat je de persoon tegenover je echt ziet, dat je hem of haar erkent en waardeert. Dit kan bijdragen aan een gevoel van verbinding en begrip tussen mensen, wat heel mooi en fijn is.

In het algemeen kan het uitspreken van “Ik zie je” of “I see you” een krachtige manier zijn om te laten zien dat je de ander waardeert en begrijpt. Het kan een gevoel van erkenning en verbondenheid creëren en kan bijdragen aan een positieve en respectvolle interactie tussen mensen.

Als ouder ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van je kind op allerlei gebieden. Naast het zorgen voor voeding, onderdak en een veilige omgeving, is het belangrijk om je kind aandacht en liefde te geven. Een manier om dit te doen, is door te benadrukken dat je je kind ziet, hoort en begrijpt.

Je kind bouwt zelfvertrouwen op

Door te zeggen “ik zie je” of “ik hoor je”, geef je je kind het gevoel dat hij of zij belangrijk is en er toe doet. Je geeft daarmee aan dat je openstaat voor communicatie en dat je bereid bent om te luisteren naar wat je kind te zeggen heeft. Dit helpt je kind om zich gehoord en begrepen te voelen, wat belangrijk is voor zijn of haar zelfvertrouwen en emotionele ontwikkeling. Op deze manier bouw je aan het zelfvertrouwen vergroten van jouw kind.

Een positief effect op taalontwikkeling

Daarnaast kan het ook bijdragen aan de taalontwikkeling van je kind. Door veel te praten met je kind en te luisteren naar wat hij of zij te zeggen heeft, stimuleer je de taalvaardigheid en vergroot je de woordenschat van je kind. Zo bouw je samen aan een goede communicatieve relatie.

Een sterke ouder-kind band

Door jouw interesse en liefde te geven, voedt het de relatie die je hebt met je kind. Wat je ‘erin stopt’ krijg je ook weer terug en zo is het echt. Creëer speciale momenten en activiteiten samen om de band te versterken. Stel duidelijke grenzen en regels met begrip en consistentie, en toon waardering voor hun inspanningen. Vergeet niet om affectie en genegenheid te tonen, zoals knuffels en positieve bevestiging. Door te communiceren, te vertrouwen en liefde te tonen, bouw je een sterke en duurzame band op met je kind. Dit zal je kind helpen bij het ontwikkelen van zelfvertrouwen, emotionele stabiliteit en een positieve kijk op relaties.

Zelfvertrouwen vergroten van jouw kind: 15 tips voor ouders

De eerste jaren van het leven van een kind tot een jaar of 10 zijn bepalend voor de basis van waaruit het in het leven start. Jouw rol als ouder is in deze eerste fase van het leven van je kind cruciaal. Per ontwikkelingsfase geef ik je daarom tips hoe je kunt bijdragen aan het creëren van een stevige basis voor het leven en hoe je bijdraagt aan het zelfvertrouwen vergroten van jouw kind.

Je kind is 0-2 jaar

In deze fase van het leven kan je kind zich nog nauwelijks mondeling uitdrukken, maar is het een kei in het begrijpen van lichaamstaal. Wat je als ouder in deze fase kunt doen:

Kijk en luister goed

Kijk en luister goed naar je kind. Ga voor jezelf na wat je kind denkt, voelt, en wil. Zo leer je de signalen steeds beter te herkennen en weet je wat je kind nodig heeft.

  • zoek zelf contact met je kind, bijvoorbeeld op momenten dat het zich verveelt
  • voed je kind als het honger heeft
  • troost het als het huilt
  • wieg je kind en raak het liefdevol aan
  • speel of zing als je kind dat wil
  • laat merken dat je begrijpt wat je kind wil

Reageer op je kind

Reageer op je kind als hij brabbelt, lacht, of op een andere manier je aandacht trekt. Hiermee geef je het signaal dat jij je kind ziet. Het bevordert de ontwikkeling wanneer jullie leren om met elkaar te ‘communiceren’ zonder woorden. Je kunt aan de gelaatsuitdrukking van je baby afleiden hoe hij zich voelt.

Praat met je kind

Praat met je kind, ook al is het nog klein. Je kunt verwoorden wat je doet (aankleden, in bad doen, in bed leggen), maar je kunt je kind ook kalmerend toespreken. Zo geef je letterlijk ‘woorden’ aan de emoties van het jonge kind en help je zijn/haar emoties te reguleren.

Stimuleer je kind en vergroot zelfvertrouwen kind
Foto gemaakt door Oleksandr Pidvalnyi

Je kind is 2-4 jaar

Een kind ontwikkelt zich razendsnel in deze leeftijdsfase. Ze leren praten, worden zindelijk en ze begrijpen steeds meer van de wereld om zich heen. Ook in deze fase is het belangrijk dat je sensitief blijft reageren op de behoeftes en signalen van je kind. 

Lees regelmatig voor

Praat samen over het verhaal, wijs aan wat je ziet of laat je kind het navertellen.

Erken en benoem emoties

Help je kind om zijn/haar eigen emoties te begrijpen door ze te benoemen en te erkennen. Op deze leeftijd hebben kinderen nog weinig controle over hun emoties en gedrag. Ze hebben jouw hulp hier nog bij nodig.

Geef richting

Wanneer je kind een eigen wil ontwikkelt, kun je geconfronteerd worden met koppigheid, driftbuien en ander uitdagend gedrag. Leg rustig uit welk gedrag je verwacht, beantwoord “waarom” vragen op een eenvoudige manier, en gebruik positieve benaderingen om gedrag te sturen, zoals afleiding, humor, spelletjes, keuzes aanbieden, en positieve bevestiging.

Je kind is 4-12 jaar

Voor kinderen van 4-12 jaar is warmte, aandacht en aanmoediging van groot belang. Maar ook structuur en richting is belangrijk.

Geef positieve aandacht en benoem het proces

Geef je kind positieve aandacht, knuffels, complimenten en beloningen als je kind zijn best heeft gedaan. Benoem het proces en niet het eindresultaat. Kinderen voelen zich daardoor gewaardeerd en gezien en krijgen een positief zelfbeeld. Dat helpt hen om ook lastige dingen aan te pakken.

Laat fouten toe

Moedig je kind aan om risico’s te nemen en wees begripvol als ze fouten maken. Fouten zijn leermomenten die groei bevorderen.

Ondersteun hun interesses

Ontdek waar je kind gepassioneerd over is en moedig deze interesses aan. Dit helpt hen om te excelleren in iets waar ze van houden.

Begrens ongewenst gedrag, maar geef emoties de ruimte

Begrens gedrag indien niet gewenst, maar laat emoties er zijn. Hanteer duidelijke regels om hen structuur en veiligheid te bieden, zelfs als ze protesteren.

Je kind is een puber

Je kind kan steeds meer zelfstandigheid aan en begint zich langzaam los te maken.

Stimuleer autonomie

Geef je kind de mogelijkheid om beslissingen te nemen en verantwoordelijkheid te dragen voor hun keuzes. Zelfs kleine beslissingen kunnen hun zelfvertrouwen vergroten.

Geef positieve aandacht

Laat zien dat je interesse hebt en praat over dingen die er op school of met vrienden gebeuren. Geef vaak complimenten. Daar krijgt je kind een sterker zelfbeeld van.

Betrek je kind bij het stellen van grenzen

Grenzen stellen blijft ook in deze fase nog steeds belangrijk, dit geeft houvast. Maar ga wel in gesprek hierover en betrek je kind bij het maken van de afspraken en regels.

Stimuleer je kind zelf oplossingen te vinden

Vul niet alles voor je kind in, maar laat je kind zelf met oplossingen komen.

Geef ruimte voor zelfexpressie

Moedig je kind aan om zichzelf te uiten, hun gedachten en gevoelens te delen. Luister aandachtig en respecteer hun perspectief, zelfs als je het er niet altijd mee eens bent.

Het zelfvertrouwen vergroten van jouw kind is een voortdurend proces dat tijd en geduld vergt. Elk kind is uniek, en de benadering kan variëren afhankelijk van hun persoonlijkheid en behoeften. Het belangrijkste is dat je als ouder actief betrokken blijft en een positieve, ondersteunende omgeving creëert waarin je kind de kans krijgt om te groeien en zelfvertrouwen op te bouwen. Door deze tips te volgen, geef je je kind de kracht om zelfverzekerd en vol vertrouwen in zichzelf de wereld tegemoet te treden.

LUKT HET TOCH NIET EN KUN JE WAT HULP GEBRUIKEN? MISSCHIEN IS ONDERSTAANDE DAN IETS VOOR JOU?

Boek een gratis 30 min consult

Samen kijken we waar je tegenaan loopt en of ik je hierbij kan helpen.

Gerelateerde artikelen

Een eerste stap naar meer balans

Plan een vrijblijvend gesprek met mij in van 30 minuten
Ik help ouders als het opvoeden niet vanzelf gaat, zodat ze weer vertrouwen, rust en plezier beleven en het gezin weer in balans komt.
  • Kloosterweg 7, 6241 GA Bunde
  • 06 48 04 39 28
Aanmelden voor mijn nieuwsbrief?
Meld je aan voor mijn nieuwsbrief boordevol inspiratie en opvoedtips voor positief opvoeden en balans vinden in je gezin.
© 2022 Praktijk Cirkel Gezinsbalans
Webdesign & Development by Magic Bytes

Gratis consult

Boek een gratis consult met mij van 30 minuten.

Pakket 2

Invalid shortcode

Pakket 1

Invalid shortcode

Book eenmalig consult

Invalid shortcode

Boek een gratis consult (30min)

De praktijk is momenteel gesloten en gaat 15 mei 2024 weer open.
Invalid shortcode